Energia­todistukset

Rakennuksen energia­luokan selvitys

Energiatodistus kertoo rakennuksen energialuokan sekä mahdollistaa rakennusten energiatehokkuuden vertailun ja parantamisen. Energiatodistus on laskennallinen; se perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta ostoenergiankulutuksesta painotettuna eri energiamuotojen kertoimilla.

Se tarjoaa tärkeää tietoa etenkin asunnon myynti- ja vuokraustilanteessa. Insinööritoimisto Hewair Oy laatii energiatodistukset kokemuksella ja ammattitaidolla. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Todistus huomioi esimerkiksi ikkunat, ilmanvaihdon, eristyksen ja lämmityksen. Se perustuu ainoastaan rakennuksen ominaisuuksiin, eli asukkaiden energiankulutustottumukset eivät vaikuta energialuokkaan. Energiatodistus on voimassa 10 vuotta, minkä jälkeen se pitää uusia.

Uudis­rakennukset

Energiatodistus vaaditaan kaikilta uusilta rakennuksilta. Se liitetään osaksi rakennuslupahakemuksen energiaselvitystä. Ennen rakennuksen käyttöönottoa on varmistettava, että todistus pitää paikkansa.

Vanhat rakennukset

Olemassa olevilta rakennuksilta vaaditaan myös energiatodistusta myynnin ja vuokrauksen yhteydessä. Voimassa oleva energialuokka tulee ilmoittaa asunnon myynti- ja vuokrailmoituksessa.

Todistuksesta käyvät ilmi suositeltavat toimenpiteet olemassa olevan rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseksi. Niitä voivat olla esimerkiksi lämmöneristyksen lisääminen, ilmanvaihdon lämmön talteenoton parantaminen tai uusiutuvan energian käyttö.

Muut palvelut

Energiansäästö on tulevaisuutta ja usein myös taloudellisesti kannattava toimenpide. Henkilökuntamme on koulutettu valtakunnallisilla MOTIVA-kursseilla tutkimaan ja suunnittelemaan luvanvaraisesti. Energiatodistusten lisäksi palveluihimme kuuluvat:

  • Rakennusten energiakatselmukset
  • LVI-järjestelmien kuntoarvioinnit
  • Lämmitysjärjestelmien perussäädöt

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

enegiatodistus